De Company Love Matrix 2.0

Company Love Matrix 2.0

Alvorens ik de Company Love Matrix publiceerde, zat deze al tijden in mijn hoofd. Toch heb ik het model om passie te meten wel 33x keer omgegooid. Ik wist: het klopt. En toch… Sinds het lezen van het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland’, een uitgave van Effectory, kan ik dat ‘toch’ duiden. Het heeft me zelfs doen besluiten de Company Love Matrix aan te scherpen naar versie 2.0.

De Company Love Matrix beoordeelt de aanwezige passie in organisaties. De matrix duidt in welke fase medewerkers zich bevinden. Biedt een handvat bij het aanwakkeren of levendig houden van passie. Zal soms ook duiden dat het tijd is om afscheid te nemen. Een nuttige tool, want gepassioneerde organisaties zijn gelukkiger. En gelukkige organisaties zijn tot 33% winstgevender, 45% productiever en 300% innovatiever.

De Company Love Matrix beoordeelt de aanwezige passie in een organisatie op een tweetal kenmerken:

  1. De bevlogenheid over het werk (passie, uitdaging, afwisseling en werkomgeving)
  2. De betrokkenheid van en met de organisatie (trots op, waardering van en bedrijfscultuur)

Op basis van de Company Love Matrix kan een medewerker, een groep medewerkers of gehele organisatie zich in één van de vier volgende categorieën bevinden:

  • Marry: deze medewerker is zowel bevlogen als betrokken. Heeft het gevoel aan iets groters bij te dragen. De medewerker verstaat en spreekt de taal van de organisatie en haar umfeld. De ‘getrouwde’, ook wel ‘verbonden’, medewerker is een belangrijk asset voor de organisatie. Daarbij is het belangrijk, net als in een langdurige relatie, met regelmaat stil te staan en met aandacht toe te zien op de verbondenheid. Net als in een goed huwelijk is het grootste risico het uitelkaar groeien, zonder precies te weten wanneer en waarom dit is gebeurd. Uitelkaar groeien kan en mag, maar enkel wanneer dit beide partijen verder brengt.
  • Relation therapy: de medewerker wil bijdragen aan iets dat er toedoet, impact maken. Is bevlogen, maar mist de connectie met het gezamenlijke doel, het ‘why’. Het voelt als: ‘Ik hou (nog steeds) van je, maar het lijkt of we elkaar niet (meer) begrijpen.’ Door te (re-)connecten kunnen medewerker en organisatie elkaar (her)vinden. Samen het team vormen dat ze ooit waren. Het is ook mogelijk dat organisatie en medewerker samen besluiten dat het tijd is dat de wegen zich scheiden. In dat geval wordt de medewerker een ‘crash & burn’.
  • Seduce: de medewerker voelt zich betrokken bij de organisatie. Is echter (nog) niet toegewijd. Dit kan doordat het een nieuwe medewerker betreft of een medewerker die nog steeds trots is op de organisatie, maar geen voldoening meer uit het werk zelf haalt. In het geval van een nieuwe medewerker is het aan de organisatie en de medewerker om de paringsdans aan te gaan, te ontdekken hoe de medewerker als puzzelstukje mee het grotere geheel vormt. Net zoals bij een flirt in een kroeg, is het luisteren naar elkaar en het spel belangrijk. In de periode van verliefdheid kunnen organisatie en medewerker veel van elkaar leren. In het geval dat een ‘marry’ medewerker een ‘seduce’ wordt: ‘Ik voel me nog wel verbonden, maar ik voel hét niet meer’, is het van belang stil te staan of  deze medewerker opnieuw verleid kan worden. Het kan ook zijn dat het tijd is dat het tijd is dat de medewerker de flirt elders aangaat.
  • Crash & burn: deze medewerkers hebben de drive niet om zicht toe te wijden en voelen het grotere goed niet. Vaarwel!

 

Interessant om te weten ter aanvulling op de Company Love Matrix

Het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland‘ toont dat bevlogenheid en betrokkenheid per sector verschillen. De sector productie heeft de beste cijfers als het aankomt op bevlogenheid en betrokkenheid, terwijl de minste bevlogenheid bij de overheid te zien is en men in de bouw voornamelijk betrokken blijkt te zijn. Interessant om te weten, want dan kun je de passie als sector en dus organisatieniveau overschrijdend aanpakken. Daarmee is enorm schaalvoordeel te behalen. 

Zeker ook interessant is het om te realiseren dat de bevlogenheid en betrokkenheid per bedrijfsonderdeel kan verschillen. Bovendien is er een relatie tussen de ontwikkeling van bevlogenheid versus de lengte van een dienstverband. Als je weet hoe dit in jouw organisatie gesteld is, ligt daar een enorme kans. Ook blijkt dat betrokkenheid en bevlogenheid in grotere organisaties lager liggen.

Minnebrief.nl wordt enkel nog gebruikt voor liefdesbrieven. Blogs als bovenstaande kun je in de toekomst terugvinden op colove.nl

Facebooktwitterpinterestmail